Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoe werkt hypnose? Een hypnose sessie in 4 stappen uitgelegd.

MISSIE

1. Start: In kaart brengen van de problematiek - cliënt wordt uitvoerig geïnformeerd
2. Info: Bepalen van actieplan - inschatting van het aantal sessies
3. Actie: (Hypnose)sessie met als doel een herprogrammering in functie van het te bereiken doel, dit op bewust en onderbewust niveau
4. Succes: opvolging en eventuele bijsturing

Success occures when your dreams get bigger than your excuses
— Elon Musk